Päätösilmoitus, maksuajankohta ja käyttöselvitys

Päätösilmoitus

  • Hallituksen päätös ilmoitetaan hakemusvuoden loppuun mennessä verkkopalvelussa hakijan henkilökohtaisella hakemussivulla.
  • Päätöstä ei perustella.

Maksuajankohta

  • Kaikki avustukset ja apurahat maksetaan niiden käyttövuoden helmikuun viimeisenä päivänä. Kuitenkin avustus tai apuraha, jonka maksamiseen sisältyy ehto, maksetaan ehdon täytyttyä.
  • Säätiö ilmoittaa verottajalle tiedot maksetuista, vähintään 1000 euron henkilökohtaisista apurahoista.

Käyttöselvitys

  • Avustus tai apuraha on käytettävä sen vuoden aikana, jolle se on myönnetty.
  • Mikäli myönnetyn avustuksen tai apurahan käyttöön tulee tarve tehdä olennaisia, hakemuksesta poikkeavia muutoksia, on säätiöltä kirjallisesti haettava lupaa käyttötarkoituksen muuttamiseen.
  • Selvitys apurahan tai avustuksen käytöstä on annettava hakuajan päättymistä seuraavan kahden vuoden aikana.
  • Mikäli avustus tai apuraha on myönnetty käytettäväksi useampaan hakemuksessa yksilöityyn kohteeseen, on selvitys annettava käyttökohteittain.

VERKKOPALVELUUN

 

Webdesign by Codeart © 2020