Oppilaitosstipendit

Vakka-Suomen Nuorisosäätiö jakaa vuosittain stipendejä raumalaisista oppilaitoksista valmistuville. Oppilaitokset valitsevat stipendien saajat, joiden tulee olla alle 29-vuotiaita ja joiden toivotaan olevan kotoisin ensisijaisesti säätiön toiminta-alueelta. Oppilaitos päättää jaettavien stipendien lukumäärän ja suuruuden säätiön asettamissa rajoissa.

Oppilaitoksen tulee ottaa valinnassaan huomioon ennen kaikkea stipendinsaajien ansiot. Erittäin tärkeänä pidetään, että kaikki stipendinsaajat ovat menestyneet hyvin opinnoissaan. Heidän tulee olla niin opettajakunnan kuin opiskelijatoverienkin arvostamia. Lisäksi heidän odotetaan omaavan hyvän käytöksen ja hyvät tavat, olevan luotettavia, oma-aloitteisia ja avoimia. Heidän toivotaan olevan myös oikeudenmukaisia ja vastuuntuntoisia toisia ihmisiä sekä elinympäristöään kohtaan.

Oppilaitokset ilmoittavat tiedot stipendinsaajista ja heidän yhteystiedoistaan joko salattuna sähköpostina tai säätiön kotisivujen salatun yhteyden kautta. Oppilaitoksella tulee olla stipendinsaajan antama suostumus henkilötietojensa ilmoittamiseen stipendin maksajalle. Suostumusta antaessaan on stipendinsaaja hyväksynyt henkilötietojensa käsittelyn säätiön tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Myös oppilaitoksen yhteyshenkilö hyväksyy tietoja ilmoittaessaan omien yhteystietojensa käsittelyn säätiön tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pyydä käyttäjätunnus ja salasana säätiön asiamieheltä.

STIPENDITIETOILMOITUS

Webdesign by Codeart © 2020