Hakuaika

Avustusten ja apurahojen vuosittainen hakuaika 1.-30.9.

Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusvaatimukset

 Yleiset

 Hakemus on tehtävä hakuaikana 1.-30.9. verkkopalvelussa.

 • Kutakin hakijaa kohden hyväksytään vain yksi hakemus. Haettava avustus tai apuraha on mahdollista jakaa eri käyttökohteisiin, jotka tulee eritellä hakemuksessa.
 • Hakemuksen on kohdistuttava tulevaan, ei menneeseen toimintaan.
 • Hakemuskohde on nimettävä lyhyesti ja ymmärrettävästi.
 • Säätiön tuki ei voi olla hakemuskohteen ainoa rahoituslähde. Muilta rahoittajilta haetut tai saadut avustukset tai apurahat ja oma varainhankinta on mainittava hakemuksessa.
 • Hakemusliitteiden on oltava pdf-muotoisia tiedostoja. Monisivuisen asiakirjan (esim. tilinpäätös) on oltava yhtenä tiedostona.
 • Puutteellisesti täytettyä tai puutteellisin liittein varustettua hakemusta ei käsitellä.
 • Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen on tehtävä verkkopalvelussa hakuaikana.

 Avustushakemus

 • Hakemuskohteena voi olla vain rekisteröidyn yhdistyksen tai oppilaitoksen oppilaskunnan toiminta.
 • Hakijana on yhdistyksen tai oppilaskunnan hallitus.
 • Hakemuksen tekijän on oltava hallituksen jäsen tai hallituksen valtuuttama edustaja. Hakijan asema tai valtuutus on ilmettävä hakemuksesta.
 • Yhdistys voi hakea avustusta alaosastonsa /-jaostonsa toimintaan, mikäli sen kirjanpito on erotettavissa yhdistyksen kirjanpidosta.
 • Haettaessa avustusta yleistoiminnasta poikkeavaan toimintaan tai hankkeeseen, on hakemukseen liitettävä kyseistä toimintaa tai hanketta koskeva suunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.
 • Hakemukseen on liitettävä viimeksi (ennen hakuaikaa) päättyneeltä tilikaudelta virallinen (toimessa olevan päätösvaltaisen hallituksen allekirjoittama ja tilintarkastusmerkinnöin varustettu) tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnan-/tilintarkastajan antama kertomus.
 • Hakemukseen on liitettävä hakemuksen kohteena olevaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Mikäli hakuaikana ei ole käytettävissä vahvistettua suunnitelmaa ja arviota, on hakemukseen liitettävä vapaamuotoinen kuvaus tulevasta toiminnasta ja arvio sen taloudesta.

Apurahahakemus

 • Suunnitelma hakemuskohteena olevasta toiminnasta on eriteltävä hakemuksessa tai sen liitteessä, esimerkiksi urheilijan on selvitettävä tavoitteensa sekä harjoittelu- ja kilpailusuunnitelmansa.
 • Hakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen kuvaus hakijan aikaisemmasta toiminnasta ja saavutuksista.
 • Hakemuksessa mainitun, hakijan harjoittelua ohjaavan ja valvovan opettajan tai valmentajan lausunto on liitettävä hakemukseen.
 • Urheiluseuraan kuuluvan hakijan on liitettävä hakemukseensa myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan suositus.
 • Hakemuksessa mainitun mahdollisen muun suosittelijan tai lausunnonantajan suositus tai lausunto on liitettävä hakemukseen.
 • Hakijan on varmistettava lausunnonantajalta tai suosittelijalta etukäteen, voiko hänen tietonsa kirjata suosittelijana säätiön apurahajärjestelmään.

Hakuaika on vuosittain
1. – 30.9.

Hakemus tehdään säätiön verkkopalvelussa.

Verkkopalveluun

Webdesign by Codeart © 2020